www.precisionsdetaljer.webshoponline.se
Lasermärkta måttpinnar


Vi har möjlighet att lasermärka våra standardmåttpinnar.
De märks i änden från diameter 5.00 och uppåt.

Pris för märkning av standardmåttpinne är 30 kr/st.

Notera i fältet "Meddelande till säljaren" vilken/vilka dimension ni önskar få märkta.